CORONA - Dr. Bodo Schiffmann | SERIE
Das offene Sachsen-Mikrofon | SERIE - 4. Live-Sendung - 2021-05-16
Das offene Sachsen-Mikrofon | SERIE - Live-Sendung 2021-05-13
Prä-Astronautik | SERIE
Prä-Astronautik | QUANTUM - Der Nazca Code
Prä-Astronautik | SERIE - Verbotene Archäologie - Was die Wissenschaft verschweigt