Das offene Sachsen-Mikrofon | SERIE - 11. Live-Sendung - 2021-07-21
Das offene Sachsen-Mikrofon | SERIE - 10. Live-Sendung - 2021-06-30
Das offene Sachsen-Mikrofon | SERIE - 6. Live-Sendung - 2021-06-02
Das offene Sachsen-Mikrofon | SERIE - Live-Sendung 2021-05-09
Corona-Ausschuß | SITZUNG 45 - Kann denn Rechnen Sünde sein ?